fbpx
 

Gün Yüzüne Çıkan Kanuna Hazır mısınız?(I) | KVKK DESTEĞİ

5 Ocak 2020by morepayroll0

Kısaca KVKK nedir?

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun geçmişi aslında bir hayli yıl öncesine dayanmaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016′ da yürürlüğe girdi. Kanunun bazı maddelerinin yürürlüğe girmesi için öngörülen 6 aylık sürede 7 Ekim 2016′ da dolmuştur. Belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ait bütün bilgileri ifade etmektedir.
  • Bir kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık kıyafetleri, dernek vakıf yada sendika üyeliği, sağlık ve ya cinsel hayatıyla ilgili verileri ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgileri ile biyometrik verileri de içeren hassas veriler özel nitelikli kişisel verilerdir. (6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, 24/3/2016)

KVKK’ nın amacı nedir?

  • Bu Kanunla Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkının korunması, kişinin bilgi güvenliği hakkının korunması, Kişinin bilgi güvenliği hakkının korunması ve Kişisel verilerin işlen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesini amaçlamaktadır.

VERBİS -(Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

KVKK Tanımları

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.[1] (6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, 24/3/2016)

Veri İşleyen:  Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. (6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, 24/3/2016)

İrtibat kişisi, veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumludur.. (Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)30.12.2017, 05 Ocak 2018)

VERBİS -(Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. 30.06.2020 tarihine kadar Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.

Uygulamada KVKK

Birçok kişi ve kurum kanunun yürürlüğe giriş tarihinin 31.12.2019 da ve sonrasında 31.06.2020 tarihine ertelendi düşünmek ve ona göre gerekli dokümanları hazırlamamakta ve önlemleri almamaktadır.

Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kurul tarafından 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı İlke Kararı yayımlanmıştır.

Kişisel verilerin imha edilmesi

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verilerin imha edilmesi de veri sorumlusunun görevleri arasındadır.
Devam edecek…
Ömer TÜTÜNCÜOĞLU

KVKK Uyum Danışmanı

[1] KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU Kanun Numarası : 6698 Kabul Tarihi : 24/3/2016 mad:3

morepayroll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KVKK DesteğiMerkez Ofis
Kısıklı Cad. NO:28 Kat:2 D:215
Altunizade/Üsküdar İstanbul
KVKK DesteğiMore Payroll Kuruluşudur
More Payroll
More PayrollSosyal Medya Hesapları
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
KVKK DesteğiMerkez Ofis
Kısıklı Cad. NO:28 Kat:2 D:215
Altunizade/Üsküdar İstanbul
KVKK DesteğiMore Payroll Kuruluşudur
More Payroll
More PayrollSosyal Medya Hesapları
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Copyright by K.V.K.K Desteği. All rights reserved.

Copyright by K.V.K.K Desteği. All rights reserved.

Open chat
Merhaba, KVKK Danışmanlık hizmeti konusunda sizlere nasıl yardımcı olabilirim.